Post

Thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng p...

Thực hiện Kế hoạch số 3698/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Post

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thông báo lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, để tổ chức đấu giá tài sản cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt), gồm có 02 vị trí có ký hiệu:

Post

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2019 về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

Post

CỬA KHẨU: Xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 9864/VPCP-QHQT Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thống nhất việc đầu tư và bố trí kinh phí nguồn vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia cho dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Khắc phục sạt lở nền đường NT18 và sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khắc phục sạt lở nền đường do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2016 tại Km 2+860 và Km 11+010, tuyến đường NT18 và khắc phục, sửa chữa Đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (đoạn từ Trạm kiểm soát liên hợp đến điểm giao cắt với Đường tuần tra biên giới, từ Km 1+948,17 đến Km 2+351,55).

Post

Xây dựng Quốc môn cao 21m tại ngã ba Đông Dương

Ngày 12/4 UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 32,9 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia.

Top page Desktop