Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tỉnh Kon Tum (Ban hành kèm theo Quyết định 684/QĐ-UBND ngày 02/8/2021  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I

Dự án do Ban quản lý KKT đề xuất

 

Tên dự án

Mục tiêu đầu tư

Địa điểm

Diện tích

1

Khu đô thị - dịch vụ, du lịch; làng nghề tiểu thủ công  nghiệp

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thích hợp để bố trí phát triển nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp; thành khô đô thị kết hợp dịch vụ du lịch, tham quan.

Hai bên tuyến đường N5, thôn 7, thị trấn Plei Kần

100 ha

2

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển Logistics, kho bãi, dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Kế thừa và phát triển những mặt tích cực của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đã và đang thực hiện

Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

12 ha

3

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y (giai đoạn I), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y,

815,4 ha

4

Thu hút đầu tư hạ tầng mở rộng Cụm công nghiệp Đăk La

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mở rộng CCN từ 50 ha lên 70 ha với các hạng mục như: san ủi mặt bằng, hệ thống thoát nước,  đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải

Xã Đăk La

 70 ha

5

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Xã Tân Cảnh và Thị trấn Đăk Tô

200 ha

6

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đăk Tô

Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Thị trấn Đắk Tô

100 ha

7

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái, góp phần thu hút du lịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, mang lại thu nhập cho người dân và lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương, tạo điểm nhấn về kinh tế - xã hội trong tam giác phát triển CLV; Khai thác có hiệu quả quỹ đất vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh

Xã Pờ Y

2.000 ha

II

Dự án do UBND huyện Ngọc Hồi đề xuất

1

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 184, 186, xã Pờ Y

500 ha

2

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Dục

416 ha

3

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Đăk Ang, Sa Loong

700 ha

4

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, gỗ công nghệ cao

các xã: Đăk Ang; Đăk Dục; Đăk Nông; Sa Loong; Đăk Kan; Đăk Xú; Pờ Y

5.000 ha

5

Dự án trồng dược liệu dưới tán rừng và gắn quản lý, bảo vệ rừng tại xã Đắk Ang và Sa Loong

Phát trển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện

Xã Sa Loong và Đắk Ang

50 ha

6

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Ngọc Hồi

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Đăk Dục và Xã Pờ Y

50-100 ha

7

Dự án sản xuất gắn với chế biến sản phẩm rau an toàn trên địa bàn xã Đắk Xú và Đắk Kan

Sản xuất các sản phẩm rau, củ, quả an toàn; đồng thời xây dựng cơ sở chế biến sản phảm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Xú và
Đắk Kan

60 ha

8

Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng  dụng công nghệ cao và an toàn dịch bệnh tại xã Đắk Dục và Đắk Nông

Tạo ra các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Dục và Đắk Nông

20 ha

9

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị trấn Plei Kần

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thị trấn Plei Kần, xã Đăk Kan

 74 ha

10

Khu nhà phố thương mại trung tâm huyện Ngọc Hồi

Hình thành một khu nhà phố thương mại đồng bộ, theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị huyện Ngọc Hồi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của người dân

Thị trấn Plei Kần

12.893 m2

11

Khu du lịch sinh thái Đăk HNiêng, xã Pờ Y

Thu hút du lịch, giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương

Xã Pờ Y

 30 ha

12

Nâng cấp, sửa chữa Chợ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Thu hút nhà đầu tư đầu tư nâng cấp và quản lý kinh doanh chợ trung tâm huyện để đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân

Thị trấn Plei Kần

01 ha

Top page Desktop