Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tỉnh Kon Tum  (Ban hành kèm theo Quyết định số 114 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Tên dự án Mục tiêu Địa điểm đầu tư Quy mô/
công suất
 Vốn đầu tư
(tỷ đồng) 
I LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP    
1 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.  Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái, góp phần thu hút du lịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, mang lại thu nhập cho người dân và lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương, tạo điểm nhấn về kinh tế - xã hội trong tam giác phát triển CLV; Khai thác có hiệu quả quỹ đất vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh Xã Pờ Y 2.000 ha 2.506
II LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP    
4 Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ Xã Tân Cảnh và Thị trấn Đăk Tô 200 ha 600
5 Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đăk Tô Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ Thị trấn Đắk Tô 100 ha 277
III LĨNH VỰC VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH    
6 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y Khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển Logistics, kho bãi, dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Kế thừa và phát triển những mặt tích cực của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đã và đang thực hiện Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 12 ha 360
Top page Desktop