bang-don-gia-cho-thue-dat-tai-khu-kinh-te-kcn-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-thoi-ky-2020-2024

BẢNG ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ, KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (THỜI KỲ 2020-2024)

BẢNG ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ, KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (THỜI KỲ 2020-2024)

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 324/CB-BQLKKT về Ban hành đơn giá cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Khu công nghiệp Hòa Bình; Khu công nghiệp Sao Mai thành phố Kon Tum và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (thời kỳ 2020-2024)

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng đơn giá cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Khu công nghiệp Hòa Bình; Khu công nghiệp Sao Mai thành phố Kon Tum và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (thời kỳ 2020-2024) làm cơ sở cho các nhà đầu tư biết, đăng ký đầu tư và tìm hiểu đơn giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Có Bảng tổng hợp đơn giá cho thuê đất kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (qua Phòng quản lý xây dựng tài nguyên môi trường) để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Xem bảng tổng hợp đơn giá cho thuê đất tại đây!

 

Top page Desktop