Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Hải – Chức vụ: Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Biên tập
Địa chỉ trụ sở chính : Khu I - Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Điện thoại: 02606.288.788 - Fax: 02603.885.208- Email:banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn
Tại thành phố Kon Tum: 145 U Re, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.910.606 - Fax: 02603.866.900

Gửi thông tin

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Top page Desktop