Post

Thu Ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến tháng 11 năm 2021 đã đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Trong năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều tỉnh thành trên cả nước phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó Chính phủ nước bạn Lào tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đối với các hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh COVID-19. Những tác động nêu trên đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 01 dự án tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BQLKKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng,  tại Lô D1+ D2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.

Post

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 15/11/2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 3779/VP-HTKT thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Post

Nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại 114.642 m2 đất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp để kêu gọi, xúc tiến đầu tư

Năm 2021 sau khi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư có hiệu lực thi hành, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các Nhà đầu tư đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh mà bị chậm tiến độ thực hiện dự án theo cam kết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ theo cam kết; đối với các dự án dừng/tạm dừng hoạt động sớm đưa dự án vào hoạt động trở lại. Trường hợp không có khả năng tiếp tục triển khai thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nộp lại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định tại tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, trả lại đất để giới thiệu cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn đầu tư xây dựng dự án mới, tăng hiệu quả sử dụng đất tránh lãng phí quỹ đất trong KKT, KCN.

Top page Desktop