Post

Thu Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tăng mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cả nước phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch. Theo đó, đã làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Mặc dù vậy, với sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, chiến sỹ các ngành chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Post

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dich Covid-19 đảm bảo an toàn cho người lao động tại các công trường xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Đắk La (KKT, KCN, CCN). Ngày 30/8, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 813/BQLKKT-XDTNMT đề nghị Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang tổ chức thi công xây dựng các công trình trong KKT, KCN, CCN Đăk La thực hiện một số nội dung sau:

Top page Desktop