khac-phuc-sat-lo-nen-duong-nt18-va-sua-chua-duong-noi-bo-tram-kiem-soat-lien-hop-cua-khau-quoc-te-bo-y

Khắc phục sạt lở nền đường NT18 và sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Khắc phục sạt lở nền đường NT18 và sửa chữa đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khắc phục sạt lở nền đường do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2016 tại Km 2+860 và Km 11+010, tuyến đường NT18 và khắc phục, sửa chữa Đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (đoạn từ Trạm kiểm soát liên hợp đến điểm giao cắt với Đường tuần tra biên giới, từ Km 1+948,17 đến Km 2+351,55).

(Đoạn đường từ cột mốc 790 đến BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y)

UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập thủ tục triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Dự kiến chi phí sửa chữa, khắc phục khoảng 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ lại cho ngân sách tỉnh.

Phòng Quản lý QHXD

Top page Desktop