phe-duyet-danh-sach-xep-hang-nha-thau

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2019 về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

Nội dung Quyết định như sau:

- Xếp hạng thứ nhất: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Trần Thạch và Công ty TNHH MTV Trường Hiếu Kon Tum với giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (không có giảm giá): 1.917.191.000 đồng; Điểm tổng hợp: 96,5 điểm; Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

- Xếp hạng thứ hai: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định với giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (không có giảm giá): 2.317.557.000 đồng; Điểm tổng hợp: 89,6 điểm; Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Xem quyết định tại đây!

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop