dau-tu-du-an-chinh-trang-do-thi-tao-quy-dat-de-thuc-hien-quy-hoach-kcn-sao-mai

Đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai

Đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về triển khai Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai.

Mục tiêu đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu về đất ở, tạo nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Có Kế hoạch khai thác và quản lý sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo lập môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, tăng nguồn thu cho ngân sách …

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019.

N.H

Top page Desktop