phe-duyet-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-dau-tu-xay-dung-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-khu-cong-nghiep-sao-mai-giai-doan-1

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1).

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai (giai đoạn 1).

Article

Ngày 21/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1)

Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào Khu công nghiệp; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp; tạo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đáp ứng điều kiện bắt buộc theo quy định đối với khu công nghiệp là phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung trước khi đưa khu công nghiệp vào hoạt động và là cơ sở để thành lập, mở rộng các khu công nghiệp khác.

Hệ thống xử lý và thoát nước thải với quy mô 500m3/ngày đêm, sử dụng phương pháp xử lý cơ học, xử lý hoá lý keo tụ tạo bông và phương pháp sinh học; dây chuyền công nghệ gồm: Hệ thống bể xử lý nước thải; hệ thống đường ống thu gom và giếng thăm; nhà đặt thiết bị, nhà chứa hoá chất, nhà kho; sân, đường nội bộ; cổng, hàng rào; hệ thống cấp điện và trạm biến áp 100KVA.

N.H

Top page Desktop