tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-tai-kcn-dak-to

Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Đak Tô

Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Đak Tô

Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Đak Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (đến tháng 03/2021)

STT

Tên dự án

Nhà đầu tư

Diện tích đất
sử dụng (m2)

Tổng vốn đăng ký (triệu đồng)

Mục tiêu, quy mô

1

Nhà máy Bột giấy và  Giấy Tân Mai

Công ty CP Tập đoàn Tân Mai

1.577.600

 

 

1.306.031

 

Dây chuyền sản xuất Bột BCTMP ( Bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng) Công suất 70.000 tấn/ năm

Top page Desktop