noi-quy-phong-van-xet-tuyen-vien-chuc-tai-cong-ty-dau-tu-phat-trien-ha-tang-khu-kinh-te-tinh-truc-thuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-nam-2022

Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022

Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022

Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop