thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BQLKKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum) năm 2021 thông báo kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển như sau:

- Kết quả xét tuyển và danh sách người trúng tuyển: (Theo danh sách đính kèm).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan Ban quản lý Khu kinh tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xem chi tiết thông báo tại đây!

Top page Desktop