tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-dak-la-huyen-dak-ha

Tình hình thu hút đầu tư tại Cụm Công Nghiệp Đăk La - Huyện Đăk Hà

Tình hình thu hút đầu tư tại Cụm Công Nghiệp Đăk La - Huyện Đăk Hà

Tình hình thu hút đầu tư tại Cụm Công Nghiệp Đăk La - Huyện Đăk Hà (đến tháng 03/2021)

STT

Tên dự án

Nhà đầu tư

Diện tích
đất (m2)

Số vốn đăng ký (triệu đồng)

1

Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Vinh Dung

21.867,5

12.000

2

Sản xuất viên nén năng lượng

Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh  Kon Tum

7.316

12.000

3

Nhà máy sản xuất tinh chất dược liệu

Liên hiệp Hợp tác xã Nông Công nghiệp xanh Kon Tum

30.995

100.000

4

Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum

Công ty TNHH MTV Á Châu Tây Nguyên

8.540

13.000

5

Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng từ sản phẩm gỗ rừng trồng

Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh

21.004

11.000

6

Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Kon Tum

Công ty Cổ phần Vật liệu và năng lượng Kon Tum

30,254

14,500

7

Khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B xã Đă k La, huyện Đă k Hà, tỉnh Kon Tum

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung

15.402

14.205

 

Tổng cộng

 

135.199,4

180.495

Top page Desktop