thuc-hien-cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-trong-mua-mua-lu-nam-2022

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

Article

Thực hiện Văn bản số 852/UBND-NNTN ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022.

Để chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra đối với các công trình thủy lợi. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT:

1. Thường xuyên rà soát hệ thống thoát nước mưa, khơi thông cống rãnh và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, đưa vào sử dụng do Công ty quản lý tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình; các công trình dự án đầu tư đang được ủy quyền làm chủ đầu tư nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng cục bộ; kịp thời quan tâm và xử lý có hiệu quả với những diễn biến thiên tai có thể xảy ra;

2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập, bờ kè tại Khu vực nhà máy cấp nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm kịp thời phát hiện các hư hỏng và chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão, phòng tránh thiệt hại cho người, tài sản, gia súc khi có sự cố hư hỏng, sạt lỡ, vỡ hồ, đập xảy ra…;

3. Đôn đốc các đơn vị nhà thầu dự án có liên quan đến công tác thủy lợi thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các tổ thi công chủ động, có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, công trình đang thi công xây dựng, công trình lân cận. Thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai và báo cáo cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát;

4. Tuyên truyền, hỗ trợ và yêu cầu các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện gia cố, giằng chống, đặc biệt đối với các hạng mục thi công thiếu kiên cố và có tính tạm bợ;

Khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn, Công ty báo cáo kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Top page Desktop