phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-khu-cong-nghiep-hoa-binh-thanh-pho-kon-tum

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Hoà Bình, thành phố Kon Tum

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Hoà Bình, thành phố Kon Tum

Article

Ngày 10/06/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 65/QĐ-BQLKKT về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh diện tích các lô đất:

- Điều chỉnh giảm diện tích lô C9 (Đất đất công nghiệp chế biến, sản xuất nông lâm sản): từ diện tích 5.500 m2 xuống còn 4.300 m2 (giảm 1.200 m2).

- Điều chỉnh tăng diện tích đất giao thông lô P: từ diện tích 73.448 m2  tăng lên thành 74.048 m2  (tăng 600 m2).

- Điều chỉnh tăng diện tích đất cây xanh lô CX: từ diện tích 3.400 m2  tăng lên thành 4.000 m2  (tăng 600 m2).

2. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất:

- Điều chỉnh Lô D5 (Đất kho chứa hàng, đất công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác, diện tích 15.295 m2) thành đất Nhà máy, xí nghiệp.

- Điều chỉnh Lô D8 (Đất kho chứa hàng, đất công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác, diện tích 2.500 m2 ) thành đất Nhà máy, xí nghiệp.

- Điều chỉnh Lô D9 (Đất kho chứa hàng, đất công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp khác, diện tích 1.600 m2 ) thành đất Nhà máy, xí nghiệp.

- Điều chỉnh Lô B2-2 (Đất công nghiệp chế biến, sản xuất nông lâm sản, diện tích 26.826 m2 ) thành đất Nhà máy, xí nghiệp.

- Điều chỉnh Lô C5 (Đất công nghiệp chế biến, sản xuất nông lâm sản, diện tích 22.962 m2 ) thành đất Nhà máy, xí nghiệp.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop