quy-dinh-phan-cap-cho-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-cap-giay-phep-xay-dung

Quy định phân cấp cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp giấy phép xây dựng

Quy định phân cấp cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp giấy phép xây dựng

Article

Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được phân cấp cấp giấy phép xây dựng như sau: Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trừ nhà ở riêng lẻ và các công trình đã phân cấp cho Sở Xây dựng.

Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng các công trình không phép, sai phép trên địa bàn mình quản lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, xác định thời gian thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý hoặc phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng được giao quản lý làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng tổng hợp) về tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý theo định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu.

Download Quyết định tại đây./.

Phan Văn Châu - Phòng QL XD TNMT

Top page Desktop