thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-ban-quan-ly-cua-khau-quoc-te-bo-y-truc-thuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-nam-2020

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

Căn cứ văn bản Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV 03/7/2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

Căn cứ Báo cáo số 203/BC-HĐXT ngày 28/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2020.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2020 (có phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo). Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đến thí sinh, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ xem xét công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Trân trọng./.

Top page Desktop