Post

Cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất dây thun trong Khu ...

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND cho Công ty TNHH MTV Lợi Lợi được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất dây thun (tại Lô D6, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

Post

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án của nhà đầu tư trong Khu công ng...

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 05/GPMT-UBND cho Công ty TNHH TM-DV XNK Cát Vũ-Chi nhánh Kon Tum được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ (tại Lô C7, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Post

Cấp phép bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy gia công kính cường lự...

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum vừa ban hành văn bản số 04/GPMT-UBND về cấp phép bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự ánNhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt tại lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch v...

Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm được phát động từ năm 1998 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng và làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Post

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp, đặc biệt là vào mùa hanh khô kéo dài.

Post

Tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân cả nước Việt Nam...

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định ...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Post

Thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Thành-10B tại Khu ...

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ký Quyết định số 07/QĐ-BQLKKT về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Thành-10B tại Khu kinh tếcửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, theo đó thu hồi diện tích đất 37.728,4 m2 đã cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Thành-10B thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư và phát triển hệ thống Logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc thế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Post

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2109-CV/BTGTU ngày 04-12-2023 và đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Văn bản số 82-CV/BTGĐUK, ngày 05-12-2023. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như sau:

Post

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại K...

Nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp, đặc biệt là vào mùa hanh khô kéo dài. Ngày 15/11/2023, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1271/BQLKKT-XDTNMT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Post

Giảm tiền thuê đất năm 2023

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký (ký thay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính) ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau đây:

Post

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơ...

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, với các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994.

Post

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong ...

Nhằm phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công văn số 6892/BTNMT-KSONMT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/8/2023 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2822/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu:

Post

Ủy quyền BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp giấy ph...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (khu công nghiệp) thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Post

Lập thủ tục cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường nă...

Căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Post

Tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn KKT, các KCN tỉnh Kon...

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp.

Post

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý c...

Thực hiện chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3244/UBND-NNTN, ngày 29/9/2022 về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, người lao động, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 07/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 978/BQLKKT-XDTNMT về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp.

Post

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 4...

Tổng Cục Thủy lợi vừa có Công điện số 1518/CĐ-TCTL-ATĐ gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố đang quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 4 tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Post

Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên đị...

Thực hiện Công văn số 2542/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban quản lý).

Top page Desktop