tang-cuong-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-kcn-kkt

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại KCN, KKT

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại KCN, KKT

Article

Nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp, đặc biệt là vào mùa hanh khô kéo dài. Ngày 15/11/2023, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1271/BQLKKT-XDTNMT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum  yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn KCN Hòa Bình, KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Đội PCCC chuyên ngành KCN Hòa Bình nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:

1. Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho cán bộ, công nhân, người lao động tại cơ sở mình về công tác phòng cháy và chữa cháy; nội dung tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, nhất là việc phổ biến các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban quản lý về công tác PCCC trên địa bàn KKT, các KCN; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ sở;

- Tiến hành dọn dẹp sạch sẽ khu vực khuôn viên cơ sở và phạm vi xung quanh cơ sở, đặc biệt là các vật liệu khô như lá cây, cỏ và các vật liệu dễ cháy dễ gây nguy cơ cháy và phát tán, cháy lan ra khu vực xung quanh;

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra (đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm đẽ gây ra cháy, nổ); thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của Đội PCCC cơ sở; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tốt cho công tác PCCC theo quy định;

- Cắt cử đội việc thuộc đội PCCC chuyên ngành được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-BQLKKT ngày 11 tháng 11 năm 2022 của BQL Khu kinh tế tỉnh trực ban nghiêm túc theo lịch phân công của Đội trưởng đội PCCC chuyên ngành; chịu trách nhiệm liên đới nếu không cử đội viên trực ban theo lịch phân công mà có sự cố cháy nổ xảy ra làm gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe của người lao động tại doanh nghiệp.

2. Đội PCCC chuyên ngành KCN Hòa Bình.

- Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động theo quy định tại Quyết định số 106/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2022 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum;

- Tổ chức nắm tình hình việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn KCN Hòa Bình để kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót về PCCC có biện pháp đề nghị, kiến nghị khắc phục tồn tại, thiếu  sót về PCCC;

- Xây dựng tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ theo thẩm quyền; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ, các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn và ở địa phương khác khi có yêu cầu, được huy động;

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các công nhân trên địa bàn nắm, thực hiện. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC&CNCH; xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tham gia thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Thực hiện nghiêm công tác trực ban cũng như các nhiệm vụ được giao và phân công.

Đào Nguyên Hoà - Phòng QLĐT

Top page Desktop