le-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-doi-phong-chay-chua-chay-chuyen-nganh-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Lễ công bố Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp Hòa Bình.

Lễ công bố Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp Hòa Bình.

Article

Chiều ngày 20/02/2023, tại Khu công ghiệp Hòa Bình, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện công bố quyết định Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Cụ thể:

Ngày 11/11/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 106/QĐ-BQLKKT về thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Hòa Bình. Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành hoạt động theo hình thức bán chuyên trách, thuộc biên chế của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế và trưng tập một số lao động thuộc các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Bình. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Hòa Bình có trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Bình, được trang bị 01 xe chữa cháy, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành.

Xem quyết định tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop