Post

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp, đặc biệt là vào mùa hanh khô kéo dài.

Post

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại K...

Nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp, đặc biệt là vào mùa hanh khô kéo dài. Ngày 15/11/2023, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1271/BQLKKT-XDTNMT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Post

Tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn KKT, các KCN tỉnh Kon...

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp.

Post

Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên đị...

Thực hiện Công văn số 2542/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban quản lý).

Post

Triển khai công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn KKT, các KCN

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị; đưa công tác phòng chống cháy nổ ngày càng đi vào nề nếp. Thực hiện công văn số 3489/UBND-NC ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Post

Triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ tại KKT, KCN

Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Top page Desktop