ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-ngay-quoc-te-da-dang-sinh-hoc-va-ngay-dai-duong-the-gioi-nam-2024

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Đại dượng Thế giới năm 2024

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Đại dượng Thế giới năm 2024

Article

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 24/5/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Đại dượng Thế giới năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Với mục tiêu “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Việc xây dựng kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (KKT) và các Khu công nghiệp (KCN) bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

2. Nhằm nâng cao nhận thức đối với các Phòng, đơn vị trực thuộc; các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCN (các cơ sở SXKD) và đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm BVMT.

3. Việc thực hiện hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và ngày Đại dương thế giới phải phù hợp với điều kiện thực tế của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các cơ sở SXKD để từ đó lựa chọn các hành động cụ thể, thiết thực.

II. Nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, tình hình tại các cơ sở SXKD của từng doanh nghiệp để triển khai một số chương trình BVMT như sau:

1. Vận động, tuyên truyền, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại KKT, KCN nâng cao nhận thức về BVMT như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên làm vệ sinh các hệ thống công trình vệ sinh nơi công cộng; nạo vét cống rãnh thoát nước ở những nơi thường xuyên ngập úng, những điểm thường xuyên sạt lở gây ảnh hưởng giao thông trên một số tuyến đường trong KKT, KCN.

2. Thực hiện vệ sinh theo quy định tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; làm vệ sinh sạch sẽ khu vệ sinh, khu hành lang, khu nhà để xe hoặc nơi tập trung đông người qua lại hoặc giao dịch công tác, đặc biệt là khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y.  

3. Các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, kinh doanh trong KKT, KCN thực hiện đúng quy định về BVMT như xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, khói, khí bụi độc hại nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

III. Hình thức thực hiện:

1. Thời gian: Từ nay đến 30/6/2024.

2. Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao nhận thức về BVMT; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức lễ phát động, ra quân làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp. Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại trụ sở làm việc tại các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trong KKT, KCN.

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề BVMT, bảo vệ thiên nhiên tại công sở, nơi công cộng, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động BVMT, coi đó là hành động thiết thực, cụ thể hưởng ứng.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn thể CB, CC, VC, người lao động trong đơn vị. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch này.

2. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y treo băng rôn để hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới”, “Ngày Quốc tế đa dạng sinh học” và “Ngày Đại dương Thế giới” năm 2024.  Nội dung băng rôn: “Hãy chủ động ứng phó, tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán”.

3. Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa, chăm sóc trồng mới cây xanh, khơi thông cống rãnh tại một số tuyến đường trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y được giao quản lý; quản lý, vận hành tốt nhà máy cấp nước trên địa bàn KKTCK đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn, chất lượng phục vụ nhân dân.

4. Ban quản lý CKQT Bờ Y tiến hành vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y; thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tháng hành động vì môi trường tại Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y.

5. Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường:

Làm đầu mối giúp Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở TN&MT theo quy định.

6. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế: Đăng tải nội dung kế hoạch này để tuyên truyền sâu rộng kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

7. Người đứng đầu các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, KCN:

- Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, người lao động trong các cơ sở SXKD. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm được nêu tại Kế hoạch.

- Tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường; Xây dựng quy trình phân loại, thu gom phế thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tự tái chế, tái sử dụng; tham gia trồng thêm cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở; phát động hưởng ứng phong trào thông qua việc tổ chức rà soát, đánh giá lại thiết bị, công nghệ sản xuất và xử lý môi trường; đầu tư nâng cấp, thay thế các thiết bị, máy móc các công trình xử lý môi trường không đáp ứng yêu cầu.

- Treo băng rôn để hưởng ứng các hoạt động. Nội dung băng rôn: “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Khuyến khích các cơ sở SXKD tham gia xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường; Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Ban biên tập trang thông tin điện tử  

Top page Desktop