don-gia-cho-thue-dat-tai-kcn-sao-mai

Đơn giá cho thuê đất tại KCN Sao Mai

Đơn giá cho thuê đất tại KCN Sao Mai

1. Đơn giá cho thuê đất:

Khu Công nghiệp Sao Mai

Giá tính tiền cho thuê (đồng/m2)

Giá tính tiền cho thuê (đồng/ha/năm)

Phí sử dụng hạ tầng

 

Toàn bộ

1.825

18.252.000

 

2.Chỉ tiêu sử dụng đất KCN Sao Mai

STT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Mật độ XD (%)

Diện tích đã cho thuê (m2)

Đã giới thiệu vị trí đất đã BTGPMB (m2)

Diện tích đã BTGPMB, chưa sử dụng  (m2)

Diện tích do chính quyền địa phương và nhân dân quản lý (m2)

I

ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ

CC

26.438

60

0,00

0,00

26.438

26.438

II

ĐẤT CÔNG NGHIỆP

N

1.003.212

60

0,00

403.199

0,00

600.013

III

ĐẤT KHU KỸ THUẬT

K

48.183

60

0,00

0,00

48.183

0,00

IV

ĐẤT GIAO THÔNG, BÃI ĐỖ XE

 

185.999

-

0,00

0,00

103.657

82.342

V

ĐẤT CÂY XANH

 

198.943

-

0,00

0,00

58.394

140.549

VI

TUYẾN ĐIỆN VÀ HÀNH LANG BẢO VỆ TUYẾN

 

37.225

-

0,00

0,00

0,00

37.225

Từ khóa:

Top page Desktop