thong-bao-ve-viec-lao-tam-ngung-lao-tam-dung-hoat-dong-xuat-nhap-canh-tai-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thông báo về việc Lào tạm ngừng Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thông báo về việc Lào tạm ngừng Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao có văn bản số 1125/BNG-UBBG về việc phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1092/UBND-NC ngày 03/4/2020 về việc Lào tạm ngừng Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Theo đó:

1. Chính phủ Lào tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đổi với người tại tất cả các cừa khẩu quốc tế trên toàn quốc kể từ ngày 30/3/2020 đến ngày 19/4/2020; các phương tiện vận tải hàng hóa có giấy phép kinh doanh đúng quy định pháp luật được hoạt động bình thường, nhưng phải chấp hành các quy trình và hướng dẫn tại cửa khẩu quốc tế.

2. Trong trường hợp cần thiết, nếu công dân Việt Nam muốn xuất cảnh về nước, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam thống kê thông tin chi tiết, tổng hợp số người và tên cửa khẩu dự kiến xuất cảnh để thông báo cho Bộ Ngoại giao Lào (Cục Lãnh sự).

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông tin đến các tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y biết chủ động trong hoạt động nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng phát sinh.

Tham khảo các vă bản:

Công văn số 1125/BNG-UBBG

Công văn số 1092/UBND-NC

BBT trang thông tin điện tử.

Top page Desktop