thong-bao-ket-luan-cuoc-hop-giao-ban-ngay-18012021

Thông báo Kết luân cuộc họp giao ban ngày 18/01/2021

Thông báo Kết luân cuộc họp giao ban ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

Top page Desktop