thong-bao-bo-tri-nhan-su-thuc-hien-nhiem-vu-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh

Thông báo bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thông báo bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo về việc bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/8/2020.

2. Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

3. Địa điểm làm việc: Quầy số 18, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Nhân sự thực hiện:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư.

- Ông Hồ Tấn Cường - Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường.

- Ông Trương Thanh Tân - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

5. Chế độ làm việc: Thực hiện chế độ làm việc luân phiên: 01 người/tuần.

BQLKKT tỉnh thông báo để các Phòng, đơn vị trực thuộc biết, bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Xem văn bản thông báo tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop