thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-tet-am-lich-nam-2020

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

Thực hiện Thông báo số 373/TB-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch tại BQLKKT tỉnh năm 2020 như sau:

          1. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch:

          Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 tháng 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 tháng 01 năm 2020 và ngày 26 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 tháng 01 năm 2020 và ngày ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch)

2. Về việc thực hiện lịch trực trong thời gian nghỉ Tết:

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức công tác dọn vệ sinh nơi công sở và thực hiện lịch trực, bảo vệ trong thời gian nghỉ Tết (theo phân công lịch trực của BQLKKT tỉnh).

- Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y lên danh sách lịch trực thu phí, lịch trực cơ quan, gửi danh sách về Văn phòng BQLKKT tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ Công tác 04 của BQLKKT tỉnh bố trí, phân công lịch trực tại xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy.

- Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu việc phân công lịch trực lãnh đạo, lịch trực cơ quan; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lịch trực của các Phòng, đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ Tết năm 2020.

- Trong quá trình thực hiện, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống đột xuất, phát sinh, thường xuyên báo cáo kết quả về lãnh đạo Ban chỉ đạo, giải quyết.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền:

- Tại Trụ sở cơ quan, Trụ sở Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian nghỉ Tết theo quy định.

- BBT Trang TTĐT cơ quan đăng tải nội dung Thông báo này trên Trang TTĐT (website) cơ quan.

Thông báo để các Phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCC, VC, LĐ cơ quan biết, thực hiện.

Xem văn bản thông báo tại đây

Từ khóa:

Top page Desktop