thong-bao-giam-gia-tieu-thu-nuoc-sinh-hoat-tren-dia-ban-xa-po-y

Thông báo giảm giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn xã Pờ Y

Thông báo giảm giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn xã Pờ Y

Article

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty) thông báo đến quý khách hàng sử dụng nước sạch của Nhà máy cấp nước sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được biết: Công ty thực hiện giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo đơn giá nước sạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho tất cả các đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn xã Pờ Y. Thời gian thực hiện giảm giá: Từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020.

BBT trang thông tin điện tử 

Từ khóa:

Top page Desktop