thong-bao-cua-dai-su-quan-viet-nam-tai-lao-ve-viec-tiep-tuc-dang-ky-de-xin-xuat-canh-lao-ve-nuoc

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về việc tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước

Article

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào có thông báo số 78-20/LS/ĐSQLA Về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào.

Theo đó, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào xin trân trọng thông báo: Theo tinh thần công hàm số 567/BNG.CLS.1 ngày 5/5/2020 và công hàm số 185/BNG.VPUBBG.4 ngày 29/5/2020 của Bộ ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào, Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 02 đến 30/6/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu xuất nhập cảnh Lào gấp đã được phép của Ban Chỉ đạo; công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào tiếp tục được phép xuất cảnh Lào để trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào (khai Đơn đăng ký xuất cảnh Lào - mẫu kèm theo); thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan của Lào và Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ tổng hợp danh sách công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, số hộ chiếu, thời gian, cửa khẩu xuất cảnh… và các thông tin cụ thể khác, thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào trước 01 ngày để xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam có tên trong danh sách được xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế.

 Hàng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên Website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi.

Truy cập trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tại đây https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx để tải mẫu đơn và các hướng dẫn.

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop