thong-bao-cách-ly-tạp-trung-dói-vói-nguòi-nhạp-cảnh-tù-asean-chau-au-mỹ-trung-quóc-hàn-quóc-và-iran-qua-của-khảu-quóc-té-bò-y-tỉnh-kon-tum

Thông báo cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ: ASEAN, Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Thông báo cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ: ASEAN, Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 1338/CV-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng dịch COVID-19. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông báo:

          1. Kể từ 00 giờ  ngày 18 tháng 3 năm 2020 tổ chức cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ:  ASEAN, Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran vào Việt Nam qua các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

          - Các nước ASEAN, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan.

          2. Thời gian cách ly tập trung: 14 ngày theo quy định (Thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể kéo dài 14 ngày nên thời gian áp dụng các biện pháp theo dõi, giám sát, cách ly đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua vùng dịch trong vòng là 14 ngày).

          3. Địa điểm cách ly tập trung: Tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông báo để hành khách khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) biết và cân nhắc trước khi làm thủ tục.

Ghi chú: Đến 13 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2020 thực hiện cách ly tập trung đối với 67 trường hợp khách nhập cảnh tại Khu cách ly huyện Ngọc Hồi./.

Xem chi tiết thông báo tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop