thu-hoi-dat-cua-cong-ty-tnhh-mtv-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-hoang-anh-gia-lai-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 15/9, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 102/QĐ-BQLKKT về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thu hồi diện tích 20.004,9m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (tại Quyết định số 137/QĐ-BQLKKT ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Giao nhiệm vụ Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường có trách nhiệm:

- Thông báo và gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai.

- Thanh lý Hợp đồng thuê đất;

- Lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai theo quy định;

- Có trách nhiệm quản lý diện tích đất thu hồi nói trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Xem Quyết định tại đây!

BBT

Top page Desktop