Post

Kon Tum kêu gọi đầu tư vào 11,4 ha đất khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 8/11, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho biết đã có 6 nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất với tổng diện tích đất hơn 11,4 ha để Ban Quản lý khu kinh tế xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư đăng ký đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại ...

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QLĐT, văn bản số 1009/BQLKKT-QLĐT về đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đầu tư đối với Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào và dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc.

Post

Triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ và sạt lở đất...

Thực hiện Công điện Số 1311/CĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ; Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Quyết định Chấp thuận chủ trươ...

Ngày 29  tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 132 /QĐ – BQLKKT về Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, dự án: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Mộc Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Nguyên.

Post

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trong điều kiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng, giảm quy mô diện tích từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nhằm chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh khi có các dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định công bố Danh mục thủ tục h...

Trên cơ sở Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn...

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 “Về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh” và Văn bản số 1430/UBND-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về triển khai Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ”.

Post

Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu ...

Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/3/2021. Thông tư này quy định các mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nươc ngoài và xúc tiên đầu tư như:

- Mẫu văn bàn, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục A.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài quy định tạ Phụ lục B.

- Mẫu văn bản, báo cáo liên quan đen hoạt động xúc tiến đầu tư quy định cại Phụ lục c.

Post

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết ...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện kinh doanh; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận trị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

Post

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cá...

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Top page Desktop