quyet-dinh-ve-viec-thu-hoi-dat-cua-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-thuong-mai-minh-trung-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Quyết định về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Minh Trung tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Quyết định về việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Minh Trung tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 01 tháng 7 năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-BQLKKT về việc thu hồi đất, theo đó thực hiện việc thu hồi 8.330m2 diện tích đất đã cho Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Minh Trung thuê tại Quyết định số 161/QĐ-BQLKKT ngày 12 tháng 08 năm 2010 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để quản lý, bố trí sử dụng theo quy định, cụ thể như sau:

- Vị trí: Tại Lô CN6-1 (nay là lô quy hoạch CN16), Khu II - Khu Trung tâm - Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (sơ đồ vị trí khu đất kèm theo trích lục tại Quyết định số 161/QĐ-BQLKKT ngày 12 tháng 08 năm 2010 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh).

- Lý do thu hồi: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Minh Trung bị thu hồi đất trong trường hợp “người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất” theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Chi nhánh Công ty có trách nhiệm tháo dỡ công trình, di dời tài sản trên đất để trả lại mặt bằng cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để quản lý, bố trí, sử dụng theo quy định; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp đối với diện tích đất trên về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định; đồng thời đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) có trách nhiệm tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Minh Trung nộp và chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum để quản lý theo quy định; đồng thời tham mưu quản lý diện tích đất thu hồi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop