su-kien-agritechnica-asia-live-2022-chu-de-“co-gioi-hoa-dong-bo-huong-toi-nen-nong-nghiep-ben-vung”

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Article

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

Đây là sự kiện quốc tế trọng điểm mang dấu ấn của ngành Nông nghiệp và PTNT trong năm 2022 nhằm thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại. Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 là cơ hội để người dân được tiếp cận nhanh, hiệu quả các công nghệ hiện đại. Thông qua sự kiện, góp phần mở rộng quy mô ứng dụng nông nghiệp 4.0 và các công nghệ thông minh thông qua trình diễn trực tiếp về cơ giới hóa và nông nghiệp kỹ thuật số. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất chính sách, lộ trình cho việc ứng dụng công nghệ để chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững phù hợp với bối cảnh thực tế của từng lĩnh vực và từng quốc gia. Bên cạnh đó, sự kiện là cơ hội để nông dân có thể tiếp cận công nghệ nhanh, cơ giới hóa đồng bộ, một giải pháp được xem là hiệu quả, thiết thực đối với nông dân trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và trước những thách thức của biến đổi khí hậu và đặc biệt góp phần quảng bá văn hoá, đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong 3 ngày diễn ra, sự kiện sẽ quy tụ khoảng 4000 đại biểu, khách tham quan trong nước và quốc tế với các hoạt động chính.

Các thông tin, hoạt động của sự kiện được liên tục cập nhật, thông báo trên Website địa chỉ http://khuyennongvn.gov.vn/le-hoi-cgh_t113c151

BBT

Top page Desktop