thong-bao-hoi-cho-trien-lam-san-pham-cong-nghiep-tieu-bieu-cua-cac-doanh-nghiep-trong-kcn-kkt-kcnc-nam-2023

Thông báo Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC, năm 2023

Thông báo Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC, năm 2023

Article

Thực hiện Kế hoạch số 1125/KH-KTĐTNDHMT ngày 04/5/2023; Kế hoạch số 1162/KH-KTĐTNDHMT ngày 08/5/2023 của Khối thi đua Ban quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung Tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hành hoá, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, năm 2023.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo đến các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung lần thứ nhất, năm 2023 (có các văn bản và hướng dẫn kèm theo). Cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Hội chợ triển lãm:

- Tên gọi: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất, năm 2023.

- Thời gian tổ chức: Hội chợ triển lãm chính thức được diễn ra trong 03 ngày, vào đầu tháng 7/2023 (ngày 05/7 chuẩn bị, từ ngày 06 – 08/7/2023 là chính thức).

- Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi (cả khuôn viên sân bãi và Hội trường).

- Cơ quan tổ chức: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (gọi tắt là: Ban Quản lý Dung Quất - đơn vị đăng cai) và Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

- Đối tượng tham gia:

+ Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT, KCNC của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung;

+ Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm hàng hóa công nghiệp tiêu biểu, sản phẩm hàng hóa đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (kể cả hàng hóa sản xuất ngoài các KCN, KKT, KCNC của các tỉnh).

- Số lượng các doanh nghiệp tham gia: Dự kiến từ 70-80 Doanh nghiệp. Mỗi Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lựa chọn từ 06-07 doanh nghiệp, riêng tỉnh Ban Quản lý Dung Quất lựa chọn từ 10 -12 Doanh nghiệp.

- Nội dung tổ chức: Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm bằng sản phẩm trực tiếp hoặc giới thiệu qua mô hình, qua video,…; mua bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công nghiệp; ký kết các hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp.

- Quy chuẩn gian hàng triển lãm: Gian hàng có khổ 3mx3m; tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể đăng ký 2 - 3 gian hàng.

- Kinh phí đóng góp từ các Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm: Nhằm phục vụ cho các hoạt chung, lắp đặt gian hàng và chuẩn bị các điều kiện hạ tầng cần thiết trước khi bàn giao cho doanh nghiệp như điện, nước, vệ sinh, an ninh... là 10 triệu/gian hàng; trường hợp doanh nghiệp đăng ký gian hàng thứ 2 trở lên, cứ mỗi gian hàng đóng góp thêm 05 triệu đồng.

2. Hội nghị kết nối doanh nghiệp gắn trong Hội chợ triển lãm.

- Chủ đề của Hội nghị: “Hội nghị kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, năm 2023”.

Thông qua Hội nghị để Ban Quản lý và các doanh nghiệp chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình đầu tư, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc kết nối cung ứng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gắn với phát triển công nghệ số trong doanh nghiệp.

Tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 350 người, gồm: Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư; Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ngãi; 11 Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp tham gia trong Hội chợ triển lãm; đại diện các Doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; phóng viên báo, đài, tạp chí của Trung ương, địa phương.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị gửi thông tin đăng ký về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trước ngày 27 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp, đăng ký danh sách tham gia với Ban Tổ chức Hội chợ.

Ghi chú: Khi doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Hội chợ triển lãm, doanh nghiệp cần làm tốt công tác chuẩn bị (theo văn bản hướng dẫn kèm theo)

BBT

Top page Desktop