lay-y-vi-tri-dieu-chinh-kcn-sao-mai-cap-nhat-noi-dung-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cho-3-nuoc-campuchia-lao-viet-nam

Lấy ý vị trí điều chỉnh KCN Sao Mai, cập nhật nội dung cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Lấy ý vị trí điều chỉnh KCN Sao Mai, cập nhật nội dung cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 594/VP-HTKT ngày 05/4/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Ban quản lý Khu kinh tế dự thảo Văn bản “đề xuất vị trí điều chỉnh KCN Sao Mai, cập nhật nội dung cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam”. Đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý (có dự thảo văn bản kèm theo, file ảnh bản đồ khổ lớn được gửi vào hộp thư công vụ của các đơn vị hoặc tải về qua trang TTĐT của Ban quản lý Khu kinh tế: kkt-kontum.gov.vn/lấy ý kiến VB chính sách).
Ý kiến tham gia của quý Cơ quan bằng Văn bản xin gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (đ/c: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) trước ngày 28/4/2017./.
- Tải về: File đính kèm.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop