Post

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu

Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 142/QĐ-BQLKKT ngày 29/10/2019 Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, với nội dung chính như sau:

Post

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế ...

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), tài sản đấu giá là: Cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) gồm có 16 vị trí có ký hiệu từ Q1 đến Q16 có tổng diện tích là 325,8 m2, với tổng giá khởi điểm là: 781.920.000 đồng/năm; tiền đặt trước: 151.000.000 đồng.

Top page Desktop