title

Dự thảo lần 2 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Dự thảo lần 2 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Dự thảo lần 2 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại khu thương mại - công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

- Dự thảo Quyết định: Tải về: File đính kèm.

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop