huong-dan-dang-ky-tai-khoan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Article

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn/trang-chu) các tổ chức, cá nhân cần thực hiện các bước đăng ký tài khoản trên hệ thống Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trên màn hình website TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KON TUM click vào "ĐĂNG KÝ"

Bước 2: Chọn tab "công dân" nếu ông/bà là Công dân, chọn "Tổ chức" nếu ông/bà là tổ chức.

Bước 3: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, sau đó nhấn nút Đăng ký tài khoản.

Sau khi tạo tài khoản thành công, Công dân/Doanh nghiệp ​sẽ nhận được thư điện tử chứa thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) được gửi từ hệ thống như sau:

Ông/bà click vào đường dẫn hệ thống gửi qua mail để kích hoạt tài khoản và "Đăng nhập"

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập thành công tổ chức/công dân đã có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi quá trình xử lý cũng như kết quả xử lý hồ sơ.

Để xem thêm các hướng dẫn khác các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào đường dẫn https://dichvucong.kontum.gov.vn/huong-dan .

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop