de-xuat-dang-ky-ho-tro-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2020

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Vậy các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La có nhu cầu đăng ký thực hiện.

Xem chi tiết văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH tại đây

BBT trang thông tin điện tử  

Top page Desktop