dang-ky-tham-gia-lop-dao-tao-khoi-su-dieu-hanh-va-quan-tri-doanh-nghiep-tinh-kon-tum-nam-2020

Đăng ký tham gia lớp đào tạo khởi sự, điều hành và quản trị doanh nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2020

Đăng ký tham gia lớp đào tạo khởi sự, điều hành và quản trị doanh nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2020

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được văn bản số 1482/SKHĐT-XTĐT ngày  25/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum V/v đăng ký tham gia lớp đào tạo khởi sự, điều hành và quản trị doanh nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển văn bản số 1482/SKHĐT-XTĐT ngày  25/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết, đăng ký tham gia.

Xem chi tiết văn bản số 1482/SKHĐT-XTĐT

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop