tu-hao-110-nam-kon-tum

Tự hào 110 năm Kon Tum

Tự hào 110 năm Kon Tum

Article

Những ngày đầu năm mới 2023, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hân hoan, phấn khởi hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (9/2/1913-9/2/2023) với tất cả tình cảm, lòng tự hào, niềm tin và trách nhiệm. Niềm hân hoan, phấn khởi đó lan tỏa đến từng ngả đường góc phố, đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Trải qua 110 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm lịch sử, nhập tách, đã tạo nên một Kon Tum kiên trung, bất khuất, sáng ngời khí tiết cách mạng; tạo nên một Kon Tum tự tin, nghĩa tình và mến khách.

Trong các thời kỳ cách mạng do Ðảng ta lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai sát cánh góp sức cùng cách mạng đánh đuổi giặc thù, giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, từ khi “ra riêng” năm 1991 đến nay, với tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết một lòng, phát huy nội lực và truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn, đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng và toàn diện trên tất cả các mặt, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân tỉnh nhà trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, tạo ra thế và lực mới, vững vàng hơn trong chặng đường phía trước.

Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, chúng ta tự hào Kon Tum tròn 110 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta vui mừng khi cuộc sống của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đang từng ngày đủ đầy hơn, ấm no hạnh phúc hơn trong sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng dân tộc Việt Nam; vui mừng khi người dân tỉnh nhà luôn đoàn kết một lòng hướng về Đảng, về Bác Hồ, cùng cả nước vươn vai bật dậy, tự tin trong cuộc sống mới dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách.

Mừng Xuân mới, cùng hướng về kỷ niệm 93 năm Đảng ta ra đời và 110 năm Ngày thành lập tỉnh với lòng tự hào, niềm tin tuyệt đối, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp tục thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá của tỉnh nhà, thi đua học tập, cống hiến, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin gửi trọn niềm tin yêu, tự hào về Đảng, về Bác Hồ, tự hào Kon Tum 110 năm vững vàng trong hành trình phía trước!

Theo https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tu-hao-110-nam-kon-tum-28196.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop