to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cac-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-bqlkkt

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BQLKKT

Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BQLKKT

Article

Triển khai Văn bản số 611-CV/ĐUK, ngày 28/2/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK, ngày 01/3/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, Văn bản số 280-CV/ĐU, ngày 07/3/2022 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2022, đã có 5/5 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy.

Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng đảng.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội tại các chi bộ:

Chi bộ Kế hoạch Tổng hợp 

Chi bộ Quản lý đầu tư

Chi bộ Quản lý xây dựng tài nguyên môi trường:

Chi bộ Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế:

Chi bộ Cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

 

 

 

Top page Desktop