to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2024

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Article

Nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan hiểu rõ về các sự kiện lịch sử, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 07 tháng 02 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-BQLKKT về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Theo Kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 gồm:

(1) Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn: Đã triển khai theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

(2) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ - Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

(3). Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

- Thông tin, tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.  

- Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tích cực Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật về Điện Biên và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

(4). Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

- Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, theo dõi phim tài liệu về sự kiện 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân dân thực hiện.

 - Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin điện tử tích cực đăng tải các tin, bài tuyên truyền liên quan đến Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

(5). Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2024)

- Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cơ quan về các thành tựu trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng...

(6). Các ngày lễ lớn của đất nước nhưng không thuộc năm chẵn: Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024); Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

- Nội dung: Thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hình thức: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử cơ quan; treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan các đơn vị trực thuộc; tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ; hưởng ứng các chương trình nghệ thuật chào mừng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,…

(7). Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914- 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904- 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904- 01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên trang thông tin điện tử cơ quan; tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền của các cấp, ngành (tọa đàm, hội thảo…).

(8). Các ngày kỷ niệm của tỉnh: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974-16/5/2024); Kỷ niệm 111 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2024); Kỷ  niệm  34  năm Ngày  thành  lập  lại  tỉnh  Kon  Tum (12/8/1991-12/8/2024); Kỷ  niệm  94  năm  Ngày  truyền  thống  của  Đảng  bộ  tỉnh  Kon  Tum (25/9/1930 -25/9/2024); Kỷ  niệm  93  năm  Cuộc  đấu  tranh  Lưu  huyết  tại  Ngục  Kon  Tum (12/12/1931-12/12/2024).

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền về các ngảy lễ kỷ niệm: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cơ quan về các hoạt động kỷ niệm; tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tham gia các họa động VHVN-TDTT, hội thi…

Trên cơ sở nội dung, hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo quy định, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan về các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn để công chức, viên chức, lao động cơ quan, các doanh nghiệp trong KKT, KCN biết; cập nhật, đăng tải, thông tin đầy đủ, chính xác.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop