thu-chuc-mung-ngay-doanh-nhan-viet-nam-13102004-13102020

Thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020)

Thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020)

Article

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Song với sự cố gắng nỗ lực, tinh thần vượt khó của các doanh nhân cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Kon Tum.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2015; Thông báo số 1422-TB/TU ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum; Văn bản số Văn bản số 3179/UBND-HTKT ngày 01/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tạo động lực kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác có hiệu quả Khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... đối với các dự án đã đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trong khu công nghiệp, Khu kinh tế. Tập thể Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ năng động, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hoạt động, triển khai thực hiện tốt nhất dự án đầu tư của mình tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký đầu tư, thực hiện đầu tư của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y xin được gọi đến số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử công vụ để xử lý thông tin:

1. Ông Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, ĐT: 0903556677, email: vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban, ĐT: 0935628579, email: hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Ông Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban, ĐT: 0914017850, email: dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

4. Ông Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ đầu tư, ĐT: 0934916868, email: ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Chúc các doanh nhân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

PHẠM THANH HÀ - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

 

Top page Desktop