thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Article

Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thông báo lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Tên: Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Địa chỉ: Khu 1, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

2. Tên tài sản đấu giá, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: cho thuê tài sản là một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt), gồm 13 vị trí có ký hiệu:

STT

Tên tài sản

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/năm)

1

Vị trí Q2

9,2

25.193.280

2

Vị trí Q3

22,5

58.104.000

3

Vị trí Q4

18,8

47.466.240

4

Vị trí Q5

34,1

85.645.560

5

Vị trí Q6

18,8

47.466.240

6

Vị trí Q10

21,3

51.937.920

7

Vị trí Q11

9,2

25.193.280

8

Vị trí Q12

18,8

47.466.240

9

Vị trí Q13

18,8

47.466.240

10

Vị trí Q14

34,1

85.645.560

11

Vị trí Q15

22,5

58.104.000

12

Vị trí Q16

9,2

25.193.280

13

Vị trí Q17

13,8

35.620.560

Tổng cộng

251,1

640.502.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thời hạn cho thuê tài sản: 10 năm.

- Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

 - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

* Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai (02) tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì lựa chọn một trong các tổ chức đấu giá tài sản đó dựa trên số điểm tại các nhóm tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; (2) Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; (3) Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; (4) Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; (5) Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

4. Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản:

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản cho thuê kèm phương án đấu giá (bản chính); đề xuất rõ mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá.

- Hồ sơ năng lực, pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản.

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh có dấu xác nhận của Tổ chức đấu giá tài sản về các tiêu chí đánh giá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản giấy (được in bìa đóng thành quyển theo thứ tự của Bảng tiêu chí đánh giá tại Phụ lục II - Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp, đóng dấu xác nhận, giáp lai của Tổ chức đấu giá, được bỏ trong phong bì dán kín và đóng dấu niêm phong của Tổ chức đấu giá tài sản; hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại).

 * Tổ chức đấu giá tài sản tham gia nộp hồ sơ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá.

 5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

 -Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 16/9/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Địa chỉ: xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường Bưu điện (Trường hợp nộp hồ sơ bằng đường Bưu điện phải đảm bảo hồ sơ phải được gửi đến Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong thời hạn nhận hồ sơ).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoặc số điện thoại: 02602.200009.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Từ khóa:

Top page Desktop