tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-giap-thin-nam-2024

Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Article

Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 593/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh,... tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế thi đua để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, thăm quan, lễ hội, ...

Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình giải ngân theo quy định, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, ...

Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án được giao làm cơ quan chủ quản.

Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024.

Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp để ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop