tam-dung-yeu-cau-phai-xet-nghiem-vi-rut-sars-cov-2-truoc-khi-nhap-canh

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh

Article

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1428/UBND-KGVX ngày 14/5/2022, theo đó yêu cầu:

1. Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum từ 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2022.

- Giao Sở Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

- Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào địa bàn tỉnh thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Xem văn bản tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop