quyet-dinh-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-tcvn-iso-90012015

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Article

Ngày 03/11/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành quyết định số 134/QĐ-BQLKKT công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Top page Desktop