niem-tin-va-ky-vong

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Article

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI được tổ chức trong các ngày 22, 23, 24, 25/9, đúng vào dịp kỷ niệm tròn 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (25/9/1930 - 25/9/2020). Đây là sự kiện chính trị trọng đại được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh dõi theo, bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng về một kỳ Đại hội sẽ tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà.

Niềm tin càng được củng cố, bồi đắp, kỳ vọng càng lớn lao khi vượt qua muôn vàn khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020 khép lại với những chỉ số ấm lòng: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 25.851 tỷ đồng, tăng gần 75% so với năm 2015; tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,05%/năm... Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Cội nguồn những thành tựu nêu trên bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của mỗi một người dân Kon Tum nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Thực tiễn sinh động đó càng khiến cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Kon Tum thêm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới. Niềm tin ấy, kỳ vọng ấy được gửi gắm đến 346 đại biểu đại diện cho hơn 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ mang tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tin tưởng Đại hội XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đáng tự hào của Đảng bộ tỉnh 90 năm qua. Tin Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng, tiêu biểu cho tinh thần cách mạng và trí tuệ của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh trong việc tập trung thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở quan điểm “dân là gốc”, “tất cả vì lợi ích của nhân dân”, trong đó, phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên, để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân  dân cho chặng đường phát triển mới.

Kỳ vọng Đại hội XVI sẽ đề ra các giải pháp thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện hơn nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực đã được “chỉ mặt đặt tên”. Kỳ vọng những vấn đề được Đại hội thảo luận và quyết định mang tính đột phá, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đem lại cho toàn Đảng bộ, toàn tỉnh nhà luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để tiếp tục bứt phá và đạt được những thành tựu phát triển mới.

Cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Kon Tum cũng bày tỏ niềm tin và mong muốn Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khóa mới với những đồng chí có đủ phẩm chất và tài năng, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực của Đảng bộ.

Thêm niềm tin, thêm kỳ vọng vào kỳ Đại hội dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ với hứa hẹn mang đến nhiều đổi thay hơn nữa cho cuộc sống vật chất, tinh thần của mỗi gia đình, làng xóm, quê hương. Niềm tin ấy được vun đắp từ truyền thống cách mạng của mỗi gia đình, của quê hương Kon Tum anh hùng, của truyền thống 90 năm Đảng bộ tỉnh. Niềm tin ấy sẽ biến thành quyết tâm và hành động. Niềm tin ấy luôn là cái gốc của sáng tạo, của nghị lực, của thắng lợi.

Chặng đường phía trước còn lắm khó khăn, thách thức: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ;  đời sống của người dân ở một số nơi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp, năng suất lao động chưa cao;  biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi tiếp tục có nguy cơ xảy ra...

Khó khăn, “sóng cả” là vậy nhưng mỗi một cán bộ, đảng viên, người dân Kon Tum đều tin chắc rằng sẽ vững “tay chèo” vượt qua, khi tại kỳ Đại hội XVI này tập trung được trách nhiệm, nhiệt huyết, trí tuệ  của các đại biểu trong việc thảo luận và quyết định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm và  lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới; khi Đại hội bầu được tập thể những người “chèo lái” đủ đức, đủ tài, sát cánh kề vai, kiên định, huy động được sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để hiện thực hóa những quyết định chính trị từ Đại hội đi vào cuộc sống.    

Theo http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/niem-tin-va-ky-vong-16419.html

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop